19 ARALIK
Faırmont Quasar İstanbul
Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi

HAKKINDA

NEDEN

Dünya hızla değişiyor. Değişimi tetikleyen mega trendler sektörleri dönüştürürken her gün karşılaştığımız sosyal, çevresel ve ekonomik birçok karmaşık meseleyi de beraberinde getiriyor. Bugün, küresel ölçekte sürdürülebilir bir gelecek inşası için çevresel varlıkların korunmasına, refah seviyesi yüksek bir toplumun gelişimine ve değer odaklı bir ekonomik kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz. Aksi takdirde, şirketlerimizin devamlılığını ve öngörülebilir bir yatırım ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olmayacak.

KAPSAM

Yıldız Holding olarak günümüzün karmaşık meselelerine birlikte çözümler üretmek, iş birliği seçeneklerini tartışmak ve gerek ülkemizin gerekse dünyamızın ihtiyaç duyduğu uygulamaları geliştirmek adına B Lab Avrupa iş birliği ile B Ekonomisi ve Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Buluşması adıyla bir zirve hayata geçiriyoruz. Zirvede, ülkemiz ekonomisinin gelişiminde büyük pay sahibi olan şirketlerimizin liderleri ile birlikte sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmayı ve iş dünyasının rolünü yeniden tanımlamayı hedefliyoruz.

AMAÇ

B Lab , yarattığı B Corp hareketiyle şirketlerin finansal sürdürülebilirliklerini sağlarken çevresel ve toplumsal sorunların çözümü için iş dünyasının gücünü kullanmasını ve bu yolla başarılı olmasını amaçlıyor. Sadece sektörünün ve dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü olarak katıldığı bir topluluk olan B Corp küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlayan şirketlerden oluşuyor.

B Lab ile gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, dünyada görmek istediğimiz değişimin bir parçası olmak için herkesten ilham almak istiyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ortaklarını ve üst yönetimini, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, iş birliklerinin sunduğu avantajları ve sağladığı fırsatları birlikte değerlendirmek en büyük arzumuz. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde birçok alanda başkalarının hayat şartlarını iyileştirmek için yorulmadan çalışan sayısız iş insanı bulunmakta.

Ülkemizde de iş dünyasında yaşadığı topluma ve çevreye fayda sağlamak amacıyla var gücü ile çalışan liderlerimiz var. B Ekonomisi ve Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Buluşması, faydayı iş modelinin bir parçası haline getiren, iş dünyasının gücünü iyilik için kullanan ve daha iyi bir dünya hayali olan bu liderleri bir araya getirmeyi ve sektörler arası iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, ilkini bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Zirvede ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya gelen liderler ile önümüzdeki yıllarda yeni iş birlikleri de geliştirerek çoğalmayı hedefliyoruz.

ARKA PLAN
B Ekonomisi nedir?

Sürdürülebilirliği gerçekleştirmek için ön plana çıkan aktörlerin başında özel sektör geliyor. Hızlı şehirleşme, nüfus artışı, gelir eşitsizliğinin artması, doğal kaynakların azalması, iklim değişikliğinin etkileri gibi küresel refahı ve sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen meselelerin çözümünde şirketlerin inovasyon gücüne ve yeteneklerine ihtiyacımız var. Şirketlerin küresel meseleler etrafında fayda yaratan inovasyon-temelli ürünler ve hizmetler geliştirmeleri dolayısıyla etki odaklı iş modeli benimsemeleri günümüz ekonomi anlayışında ihtiyacımız olan paradigma değişikliğini beraberinde getiriyor. İşte ekonomideki bu yeni yaklaşımı B Ekonomisi olarak adlandırıyoruz.

Neden iş birliğine ihtiyacımız var?

Küresel örnekler gösteriyor ki B Ekonomisi ve sürdürülebilirlik için başarı; uzun erimli çözümler bulmak, beraber çalışma kültürüyle ve çeşitlilikleri bir araya getiren zeminler oluşturmakla mümkün. Bu yüzden başarı için iş birliği anahtar görevi görüyor.

Günümüzün karmaşık sorunlarına yönelik çözümler tek bir kurumdan gelmeyecek. Bu çözümler ancak farklı ortaklar, paydaşlar ve liderler arasındaki iş birliği aracılığıyla bulunabilir. Biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek ideali, hiçbir ülkenin, kurumun ya da bireyin tek başına başaramayacağı, ancak birlikte hareket edildiği takdirde gerçekleştirilebilecek uzun bir yolculuk.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de bu ihtiyaçtan yola çıkarak uzun dönemli küresel bir çerçeve ortaya koyuyor ve bu konuda iş birliği ve ortaklıkların önemini vurguluyor.

Önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunun farkındayız. Ama şimdi değilse ne zaman diyerek, BM’nin belirlediği ve Türkiye’nin de benimsediği hedeflere ulaşabilmek ve arzu ettiğimiz geleceği hep beraber inşa edebilmek için zirvede iş dünyasının rolünü birlikte yeniden tanımlayacağız.

KONUŞMACILAR

ALİ ÜLKER

ALİ ÜLKER

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

BİYOGRAFİ
ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

BİYOGRAFİ
ABDURRAHMAN KAAN

ABDURRAHMAN KAAN

Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi

BİYOGRAFİ
MEHMET BÜYÜKEKŞİ

MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi

BİYOGRAFİ
BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

BİYOGRAFİ
DOÇ. DR. ÖMER BOLAT

DOÇ. DR. ÖMER BOLAT

Albayrak Grubu CEO’su

BİYOGRAFİ
Emre ZORLU

EMRE ZORLU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

BİYOGRAFİ
Marcello Palazzi

MARCELLO PALAZZI

B Lab Küresel Elçisi ve Social Innovation Exchange CEO'su

BİYOGRAFİ

PROGRAM

19 Aralık 2018
09.00 - 09.30
Hoşgeldiniz

Ali ÜLKER, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

09.30 - 09.45
B Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik

Mr. Marcello PALAZZI B Lab Europe Co-Founder / B Lab Europe Kurucu Ortak

09.45 - 11.15
Panel: İş Dünyasının Liderleri Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği ve Ortaklıkları Konuşuyor

  • Ömer BOLAT, Albayrak Holding CEO,
  • Ümit BOYNER, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Begümhan DOĞAN FARALYALI, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı,
  • Abdurrahman KAAN, Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Mehmet Emre ZORLU, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

11.15 - 11.45
Sürdürülebilir Gelecek İçin Çağrı Metni

Begüm MUTUŞ, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü

BASIN

Basın kitini buradan indirebilirsiniz.

İNDİR